Duolingo
Site language: English
Get started

jedním

Translation

with one, one

Tohle
všechno
opravdu
začalo
jedním
šálkem
čaje
?

All of this really started with one cup of tea?

Všechno
jsem
vyjádřil
jedním
slovem
!

I expressed everything with one word!

Začalo
to
jedním
šálkem
kávy
.

It began with one cup of coffee.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started