Czech

jejich

English
their, theirs

Example sentences

WordExampleTranslation
jejichExampleNaše dcera si s jejich zvířaty nehraje.TranslationOur daughter does not play with their animals.
jejichExampleVe čtvrtek jsem jejich synovi ukázal, jak řídit auto.TranslationOn Thursday, I showed their son how to drive a car.
jejichExampleNe, já jejich muže neznám.TranslationNo, I do not know their husbands.
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.