Duolingo
Site language: English
Get started

kateřině

Translation

Kateřina

Řekněte
Kateřině
,
aby
tolik
nejedla
.

Tell Kateřina not to eat so much.

0 Comments

Kateřině
nic
neříkej
!

Don't say anything to Kateřina!

Řekněme
Kateřině
,
aby
šla
domů
.

Let's tell Kateřina to go home.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started