Duolingo
Site language: English
Get started

kateřině

Translation
Kateřina
Řekněte
Kateřině
,
aby
tolik
nejedla
.
Tell Kateřina not to eat so much.
0 Comments
Kateřině
nic
neříkej
!
Don't say anything to Kateřina!
Řekněme
Kateřině
,
aby
šla
domů
.
Let's tell Kateřina to go home.
Show More Sentences
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.