Duolingo
Site language: English
Get started

kateřiny

Translation

Kateřina, Kateřina's

Jejich
syn
zná
dceru
Kateřiny
.

Their son knows Kateřina's daughter.

Žofie
je
dcera
Kateřiny
.

Žofie is Kateřina's daughter.

Znám
syna
Kateřiny
.

I know Kateřina's son.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started