Duolingo
Site language: English
Get started

kratší

Translation

shorter

Moji
bratři
mají
kratší
nohy
než
moje
sestra
.

My brothers have shorter legs than my sister.

Kateřina
kratší
vlasy
než
její
syn
.

Kateřina has shorter hair than her son.

Mám
kratší
krk
než
můj
táta
.

I have a shorter neck than my dad.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started