Duolingo
Site language: English
Get started

míň

Translation
fewer, less
Umíš
míň
anglických
slov
než
moje
malá
sestra
.
You know fewer English words than my little sister.
Matěj
se
vždy
míň
učil
,
a
teď
míň
umí
.
Matěj always studied less, and now he knows less.
Česky
mluvím
míň
často
než
ty
.
I speak Czech less often than you.
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.