Duolingo
Site language: English
Get started

mladší

Translation

younger

Její
manžel
od
odešel
k
mladší
ženě
.

Her husband left her for a younger woman.

Je
tvůj
bratr
Matěj
mladší
nebo
starší
než
ty
?

Is your brother Matěj younger or older than you?

Její
táta
je
mladší
než
její
máma
.

Her dad is younger than her mom.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started