Duolingo
Site language: English
Get started

mnohem

Translation

much

Když
jsem
ještě
nebyl
ženatý
,
jedl
jsem
v
mnohem
dražších
restauracích
než
teď
.

When I was not married yet, I ate at restaurants much more expensive than I do now.

Když
se
o
zahradu
starala
babička
,
byla
mnohem
hezčí
.

When Grandma took care of the garden, it was much prettier.

Naše
dítě
je
mnohem
chytřejší
než
vaše
!

Our child is much smarter than yours!

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started