Duolingo
Site language: English
Get started

moravě

Translation

Moravia

Na
Moravě
rostou
jiné
stromy
než
v
Čechách
?

Do different trees grow in Moravia than in Bohemia?

Kateřina
bydlí
v
Čechách
a
Žofie
na
Moravě
.

Kateřina lives in Bohemia and Žofie in Moravia.

Nebydlím
v
Čechách
,
ale
na
Moravě
.

I do not live in Bohemia but in Moravia.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started