Duolingo
Site language: English
Get started

našem

Translation
our
Které
věci
nenávidí
Žofie
na
našem
pokoji
?
Which things does Žofie hate about our room?
Co
máte
rádi
na
našem
hotelu
?
What do you like about our hotel?
Tohle
na
našem
městě
miluji
.
I love this about our city.
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.