Duolingo
Site language: English
Get started

přede

Translation

before

Říká
,
že
přede
mnou
nikoho
nemiloval
.

He says that he did not love anyone before me.

Kateřina
skončila
školu
jeden
rok
přede
mnou
.

Kateřina finished school one year before me.

Kolik
jste
jich
našli
přede
mnou
?

How many of them did you find before me?

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.