Duolingo
Site language:English
Get started

první

Translation

the first, first

Matěj
se
vrátil
k
první
manželce
.

Matěj has returned to his first wife.

Její
první
dítě
je
dívka
.

Her first child is a girl.

Jeho
první
kniha
je
dobrá
.

His first book is good.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started