Duolingo
Site language: English
Get started

rychleji

Translation

faster

Rychleji
psát
neumíš
?

Can't you type faster?

1 Comment

umím
psát
na
počítači
rychleji
,
než
ty
mluvíš
.

I can type on the computer faster than you talk.

Česky
mluvím
mnohem
rychleji
než
anglicky
.

I speak Czech much faster than English.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.