Duolingo
Site language: English
Get started

sedmdesát

Translation

seventy

Čeká
na
sedmdesát
dva
dívek
.

He is waiting for seventy-two girls.

Koupil
žrádlo
pro
sedmdesát
zvířat
.

He bought food for seventy animals.

Peru
pro
sedmdesát
jedna
chlapců
.

I do laundry for seventy-one boys.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started