Duolingo
Site language: English
Get started

stoletími

Translation

centuries

Před
dvěma
stoletími
byly
Česko
,
Rakousko
a
Slovensko
ve
stejné
zemi
.

Czechia, Austria, and Slovakia were in the same country two centuries ago.

Kolik
dní
trvala
cesta
z
Prahy
do
Německa
před
dvěma
stoletími
?

How many days did a trip from Prague to Germany take two centuries ago?

Bylo
to
před
dvěma
stoletími
?

Was it two centuries ago?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started