Duolingo
Site language: English
Get started

talířích

Translation

(on/in) plates

Na
jejich
talířích
je
asi
jídla
málo
.

There is probably little food on their plates.

Nechceme
ta
jídla
na
špinavých
talířích
.

We do not want the meals on dirty plates.

Na
oranžových
talířích
ta
polévka
vypadá
špatně
.

In orange plates that soup looks bad.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started