Duolingo
Site language: English
Get started

typická

Translation

typical

Typická
Češka
nemá
víc
než
dvě
děti
.

The typical Czech woman has no more than two children.

Kateřina
a
František
jsou
typická
česká
jména
.

Kateřina and František are typical Czech names.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started