Duolingo
Site language: English
Get started

vměšování

Translation

interference, meddling

O
vměšování
se
tu
mluvit
nesmí
.

It is not permitted to speak about meddling here.

Začínáme
proti
jejich
vměšování
bojovat
!

We are starting to fight against their meddling!

My
o
vměšování
nic
nevíme
.

We know nothing about meddling.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started