Danish

farve

English
color

Example sentences

WordExampleTranslation
farveExampleNej, en appelsin er ikke en farve.TranslationNo, an orange is not a color.
Learn Danish in just 5 minutes a day. For free.