Duolingo
Site language:English
Get started

koldskål

Translation

koldskål, cold bowl, koldskaal

Koldskål
indeholder
mælk
men
også
æg
,
sukker
og
fløde
.

Koldskål contains milk but also eggs, sugar, and cream.

6 Comments

Den
danske
ungdom
spiser
kun
koldskål
om
sommeren
.

The Danish youth only eats koldskål in the summer.

10 Comments

Isbjørnen
spiser
den
danske
koldskål
.

The polar bear eats the Danish koldskål.

18 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started