Duolingo
Site language:English
Get started

overvejet

Translation

considered

De
ville
have
overvejet
et
anderledes
job
,
da
de
ikke
havde
et
.

They would have considered a different job, since they did not have one.

1 Comment

Jeg
ville
have
overvejet
det
hotel
,
hvis
det
havde
været
billigere
.

I would have considered that hotel, if it had been cheaper.

Hun
kunne
have
overvejet
det
.

She could have considered it.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started