Duolingo
Site language: English
Get started

sætninger

Translation

sentences, phrases

Den
lille
dreng
læser
tre
sætninger
og
giver
op
.

The little boy reads three sentences and gives up.

3 Comments

Eleven
har
skrevet
over
tusind
sætninger
i
dokumentet
.

The pupil has written over a thousand sentences in the document.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started