Duolingo
Site language: English
Get started

spansk

Translation
spanish
Den
brasilianske
kvinde
taler
spansk
til
os
,
men
vi
taler
kun
dansk
.
The Brazilian woman is speaking Spanish to us, but we only speak Danish.
4 Comments
Drengen
snakker
spansk
,
engelsk
og
dansk
.
The boy speaks Spanish, English, and Danish.
2 Comments
Jeg
snakker
ikke
spansk
,
jeg
snakker
dansk
.
I do not speak Spanish, I speak Danish.
7 Comments
Show More Sentences
Learn Danish in just 5 minutes a day. For free.