Dutch

eens

English
even, once

Example sentences

WordExampleTranslation
eensExampleIk begrijp uw standpunt, maar ik ben het er niet mee eens.TranslationI understand your point of view, but I do not agree with it.
eensExampleIk geloof dat ik dat eens gehoord heb.TranslationI believe that I have heard that once.
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.