Duolingo
Site language: English
Get started

gegaan

Translation

gone, go, went

Als
jullie
naar
de
tentoonstelling
waren
gegaan
,
dan
zouden
jullie
het
zelf
hebben
gezien
.

If you had gone to the exhibition, then you would have seen it yourselves.

Ik
dacht
dat
zij
eindelijk
naar
huis
waren
gegaan
.

I thought that they had finally gone home.

Hij
was
de
andere
kant
op
gegaan
.

He had gone the other way.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started