Duolingo
Site language: English
Get started

gekomen

Translation

come, came

Wij
hebben
een
lange
tijd
gewacht
,
maar
hij
is
niet
gekomen
.

We have waited a long time, but he has not come.

Ja
,
de
ambulance
is
onmiddellijk
gekomen
.

Yes, the ambulance came immediately.

Waar
zijn
jullie
vandaan
gekomen
?

Where have you come from?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started