Duolingo
Site language: English
Get started

geleden

Translation

ago

Ik
weet
niet
meer
wat
je
een
half
jaar
geleden
hebt
gezegd
.

I no longer know what you said half a year ago.

Ik
heb
twee
jaar
geleden
een
schaap
gekocht
.

I bought a sheep two years ago.

Ik
heb
het
vijf
minuten
geleden
geschreven
.

I wrote it five minutes ago.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started