Duolingo
Site language: English
Get started

januari

Translation

January

Januari
en
februari
zijn
maanden
van
het
jaar
.

January and February are months of the year.

De
eerste
dag
van
het
jaar
is
één
januari
.

The first day of the year is January first.

In
januari
of
februari
?

In January or February?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started