Dutch

koningsdag

English
Koningsdag, King's Day

Example sentences

WordExampleTranslation
koningsdagExampleKoningsdag is een groot feest in Nederland en wordt gevierd op zevenentwintig april.TranslationKoningsdag is a big celebration in the Netherlands, and is celebrated on April the twenty-seventh.
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.