Dutch
lezen
English
read, reading

Example sentences

WordExampleTranslation
lezenExampleLezen ze het boek?TranslationAre they reading the book?
lezenExampleNu zijn we de krant aan het lezen.TranslationNow we are reading the newspaper.
lezenExampleDe vrouwen lezen de krant.TranslationThe women read the newspaper.
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.