Dutch

moeten

English
have to, should, need to

Example sentences

WordExampleTranslation
moetenExampleZe zouden een baan moeten kiezen.TranslationThey should choose a job.
moetenExampleAls je ervan hield, dan had je er een ring om moeten doen.TranslationIf you liked it, then you should have put a ring on it.
moetenExampleWij moeten vanavond bij onze ouders eten.TranslationTonight we must eat at our parents' house.
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.