Duolingo
Site language: English
Get started

naar

Translation

to, at, for

Nee
,
ik
wil
er
niet
naar
kijken
.

No, I do not want to look at it.

Als
jij
daar
blijft
,
dan
komen
wij
naar
je
toe
.

If you stay there, then we will come to you.

Ik
loop
langzaam
naar
hem
toe
.

I slowly walk towards him.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started