Duolingo
Site language: English
Get started

noordelijk

Translation

northern

Is
dit
het
noordelijk
,
zuidelijk
,
of
westelijk
halfrond
?

Is this the northern, southern, or western hemisphere?

Is
dit
het
noordelijk
,
zuidelijk
,
of
westelijk
halfrond
?

Is this the northern, southern, or western hemisphere?

Ik
ga
in
een
noordelijke
richting
.

I am going in a northern direction.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started