Duolingo
Site language: English
Get started

rechtvaardigheid

Translation

justice

De
rechtbank
,
rechter
en
advocaten
zouden
rechtvaardigheid
als
doel
moeten
hebben
.

The court, judge and lawyers should have justice as a goal.

Wat
is
de
betekenis
van
rechtvaardigheid
?

What is the meaning of justice?

Waarom
krijgen
wij
geen
rechtvaardigheid
?

Why do we not get justice?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started