Duolingo
Site language: English
Get started
  1. Dictionary
  2. saskia

saskia

Translation

Saskia (female name), Saskia

Onze
namen
zijn
niet
Willem
en
Saskia
.

Our names are not William and Saskia.

Hun
namen
zijn
Saskia
en
Roos
.

Their names are Saskia and Roos.

Is
je
naam
Saskia
?

Is your name Saskia?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started