Dutch
staat
English
is, is located, standing

Example sentences

WordExampleTranslation
staatExampleHet belangrijke woord staat in elke krant.TranslationThe important word is in every newspaper.
staatExampleMijn opa staat op uit zijn stoel.TranslationMy grandpa gets up from his chair.
staatExampleDe staat Alaska was vroeger Russisch gebied.TranslationThe state of Alaska used to be Russian territory.
staatExampleDe jongen staat voor de olifant.TranslationThe boy is standing in front of the elephant.
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.