Duolingo
Site language: English
Get started

toespraak

Translation

speech

Sinds
vrijdag
staat
de
toespraak
op
het
internet
.

Since Friday, the speech has been on the internet.

Hij
hield
een
toespraak
over
het
weer
.

He gave a speech about the weather.

Niemand
luisterde
naar
de
toespraak
.

Nobody listened to the speech.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started