Duolingo
Site language: English
Get started

tulpen

Translation

tulips

Als
ik
aan
Nederland
denk
,
denk
ik
aan
tulpen
,
windmolens
en
klompen
.

When I think of the Netherlands, I think of tulips, windmills and clogs.

De
koeien
eten
onze
tulpen
!

The cows are eating our tulips!

Bedankt
voor
de
tulpen
!

Thanks for the tulips!

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started