Duolingo
Site language: English
Get started

zeventien

Translation

seventeen

Zeventien
vogels
komen
naar
Nederland
.

Seventeen birds are coming to the Netherlands.

De
zeventien
schildpadden
zijn
langzaam
.

The seventeen turtles are slow.

Zij
is
zeventien
.

She is seventeen.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started