Dutch
ziet
English
sees, see

Example sentences

WordExampleTranslation
zietExampleJouw moeder ziet er altijd zo moe uit.TranslationYour mother always looks so tired.
zietExampleZe ziet me naar haar kijken.TranslationShe sees me looking at her.
zietExampleJij ziet de katten en de olifanten.TranslationYou see the cats and the elephants.
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.