Duolingo
Site language: English
Get started

islanda

Translation

Icelandic

Ĉu
estas
aliaj
lingvoj
en
Islando
krom
la
islanda
?

Are there other languages in Iceland apart from Icelandic?

Ĉu
la
islanda
estas
pli
facila
ol
la
hungara
?

Is Icelandic easier than Hungarian?

Ĉu
estas
aliaj
lingvoj
en
Islando
krom
la
islanda
?

Are there other languages in Iceland apart from Icelandic?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started