Duolingo
Site language: English
Get started

kotizo

Translation

fee

Ĉu
la
kotizo
kostas
malpli
se
mi
estas
ano
de
la
komitato
?

Does the fee cost less if I am a member of the committee?

La
kotizo
por
tiu
ĉi
kongreso
estas
tro
multekosta
.

The fee for this congress is too expensive.

Ĉu
la
kotizo
kostas
malpli
se
mi
estas
ano
de
la
komitato
?

Does the fee cost less if I am a member of the committee?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started