Duolingo
Site language: English
Get started

ursoj

Translation

bears

Grandaj
brunaj
ursoj
estas
danĝeraj
,
ĉu
ne
?

Big brown bears are dangerous, right?

Ursoj
manĝas
fiŝojn
kaj
strigoj
manĝas
musojn
.

Bears eat fishes and owls eat mice.

Ĉu
nigraj
ursoj
estas
danĝeraj
?

Are black bears dangerous?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started