Duolingo
Site language: English
Get started

aikaa

Translation

the time, time

Haluatko
viettää
enemmän
aikaa
täällä
?

Do you want to spend more time over here?

Miksi
sinä
haluat
viettää
aikaa
Ruotsissa
?

Why do you want to spend time in Sweden?

He
haluavat
viettää
enemmän
aikaa
Suomessa
.

They want to spend more time in Finland.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started