Duolingo
Site language: English
Get started

jääkiekkoa

Translation

ice hockey

Tuo
kanadalainen
pingviini
osaa
pelata
tosi
hyvin
jääkiekkoa
.

That Canadian penguin can play ice hockey really well.

Nuo
amerikkalaiset
pingviinit
pelaavat
jääkiekkoa
.

Those American penguins play ice hockey.

Suomalaiset
harrastavat
usein
jääkiekkoa
.

Finns often have ice hockey as a hobby.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started