Duolingo
Site language: English
Get started

käydä

Translation

to visit, visit, to go to

Amerikkalainen
turisti
haluaa
käydä
sekä
Saksassa
että
Ranskassa
.

The American tourist wants to visit both Germany and France.

Tämä
veitsi
haluaa
käydä
Sveitsissä
.

This knife wants to visit Switzerland.

Anna
ja
Leo
haluavat
käydä
Suomessa
.

Anna and Leo want to visit Finland.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started