Duolingo
Site language: English
Get started

myöhässä

Translation

late

Minulla
on
kiire
,
koska
en
halua
olla
myöhässä
.

I am in a hurry, because I do not want to be late.

Miksi
sinä
et
juokse
,
vaikka
me
olemme
myöhässä
!

Why are you not running, although we are late!

Hän
on
myöhässä
.
Kello
on
jo
puoli
kahdeksan
!

She is late. It is already half past seven!

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started