Duolingo
Site language: English
Get started

näytelmä

Translation

play

Teatterissa
on
vain
muutama
ihminen
,
vaikka
näytelmä
on
tosi
hyvä
.

There are only a few people in the theater, although the play is really good.

Venäläinen
näytelmä
on
suosittu
.

The Russian play is popular.

Näytelmä
on
liian
pitkä
.

The play is too long.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started