Duolingo
Site language: English
Get started

salmiakkia

Translation

any salmiakki, the salmiakki, salmiakki

Mitä
te
etsitte
?
Salmiakkia
.

– What are you looking for? – Salmiakki.

Mitä
te
syötte
?
Salmiakkia
.

– What are you eating? – Salmiakki.

Onko
tuo
lakritsia
vai
salmiakkia
?

Is that licorice or salmiakki?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started