Duolingo
Site language: English
Get started

täydellinen

Translation

perfect

Onko
kissa
täydellinen
eläin
?

Is the cat the perfect animal?

Millainen
on
täydellinen
lemmikki
?

What is a perfect pet like?

Tämä
koira
on
täydellinen
.

This dog is perfect.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started